Два столба слева и справа от гаража, ещё один правее за деревьями недалеко от подстанции